GENEL KULLANIM ŞARTLARI

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Dereli Grafik A.Ş. Web Sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Dereli Grafik A.Ş.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Dereli Grafik A.Ş. Web Sitesinin her türlü hakkı Dereli Grafik A.Ş ye aittir. Web sitesinde yer alan Dereli Grafik A.Ş nin distrübütörü olduğu ürünlere ait tüm bilgi, çizim, resim v.s haklar üretici firma ve distrübütöre aittir. Bu bilgiler 3. şahıslar tarafından izinsiz kullanılamaz. Ürünlere ait detaylı bilgilerin, çizim yada resimlerin, distrübütör yada üretici firma logolarının her ne şekilde olursa olusun Dereli Grafik A.Ş nin izni olmaksızın kullanılması , kopyalanması bunu yapanların yada menfaat elde edenlerin cezai ve hukuki sorumluluğunu gerektirir. Ürün bilgilerinin izinsiz kullanımı yada ürün bilgilerinden yola çıkarak ürünlerin taklidi (aynen yada ayırt edilemeyecek şekilde benzeri) halinde gerek Türk Ticaret Kanununun Haksız Rekabete ilişkin hükümleri gerekse Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku hükümleri uyarınca bunu yapanlara ve yararlananlara karşı hukuk ve ceza davaları açılacaktır.

Dereli Grafik A.Ş., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Dereli Grafik A.Ş. Web Sitesi'nde yer alan ürünlere ait her türlü bilgi, teknik bilgi, istatistiki şekil ve değerden, yazım hatalarından yada uygulama hatalarından sorumlu değildir, ürünlere ait yazılan hiçbir bilgi garanti olarak adlandırılamaz, ürünlere ait garanti süresi olarak yorumlanamaz.

Dereli Grafik A.Ş. Web Sitesi'nin tüm tasarım ve altyapı çalışmalarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Dereli Grafik A.Ş. web sitesinde yer alan teknik bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Dereli Grafik A.Ş.'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Dereli Grafik A.Ş. Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Dereli Grafik A.Ş.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Dereli Grafik A.Ş. tarafından beyan ve işbu Dereli Grafik A.Ş. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.